Κατηγορίες
News

Το PYLON παρακολουθεί και Κάρτες Αλλαγής.

Πολλά καταστήματα κυρίως τα κατατήματα λιανικής έχουν την ανάγκη να εκδίδουν και να παρακολουθούν Κάρτες Αλλαγές οι οποίες συνοδεύουν τα εμπορεύματα που πουλάνε.

Οι κάρτες αλλαγής είναι μια διαδικασία που επιτρέπει τον έλεγχο της επιστροφής ή αντικατάστασης ενός αγορασθέντος αγαθού, με συγκεκριμένους όρους, από τον ίδιο τον αγοραστή ή τον αποδέκτη του αγαθού. Χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης (Retail) και διευκολύνουν σημαντικά τον έλεγχο αλλά και την τιμολόγηση των επιστροφών.

Όλα τα παραπάνω μπορούμε πολύ εύκολα να τα παρακολουθούμε μέσα από το Pylon της Epsilon Net. θα δούμε παρακάτω ορισμένα παραδείγμα με εικόνες πόσο εύκολη είναι η χρήση του κυκλώματος τον Καρτών αλλαγής μέσα από το Pylon.

Κατά την έκδοση την Απόδειξης Λιανικής Πώλησης η έκδοση μπορεί να γίνει αυτόματα ή όποτε το ζητήσει ο πελάτης.
Έτοιμη είναι η Κάρτα Αλλαγής, με την ημερομηνία Έκδοσης και Λήξης και το προιόν αγοράσθηκε.
Στην συνέχεια ο πελάτης κάνει χρήση την Κάρτα Αλλαγής.
Διαβάζουμε με το Scanner το Barcode της Κάρτας Αλλαγής.
Ο πελάτης πληρώνει την διαφορά και εμείς έχουμε μία σωστή αποθήκη. Όπως βλέπουμε το Pylon θυμάτε την τιμή πώλησεις από το κατάστημα και εξαλύφουμε τα λάθοι.
εάν για οποιοδήποτε λόγω η Κάρτα Αλλαγής ξαναχρησιμοποιηθεί έχουμε προειδοποίηση.