Κατηγορίες
News

Σύνδεση online εφαρμογής Παραγγελιών με το Pylon μέσω API

Μεγάλη Ιστοσελίδα αγγελιών εύρεσης εργασίας της Θεσσαλονίκης με μεγάλο όγκο παραγγελιών μας ανέθεσε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες της, ώστε να αποστέλλονται οι παραγγελίες και οι πληρωμές που καταχωρούνται στο e-shop της αυτόματα στην Εμπορική Εφαρμογή, και στην συνέχεια να μετασχηματίζονται σε Τιμολόγια.

Ο πελάτης ήθελε να απλοποίηση την όλη διαδικασία περιορίζοντας ταυτόχρονα τις εσωτερικές χρονοβόρες διαδικασίας που απαιτούνταν για την καταχώρηση και την έκδοση ενός Τιμολογίου.

Διαχείριση της εταιρείας επιλέχτηκε το Pylon Commercial Cloud της εταιρείας Epsilon Net μαζί με το module API Connectivity. Μια σύγχρονη εμπορική εφαρμογή τελευταίας τεχνολογίας που υποστηρίζει Web Services.

Το e-shop ήταν δεδομένο, σε συνεργασία με την εταιρεία που διαχειρίζεται το e-shop έγινε η αρχική ανάλυση. Έπρεπε να ληφθούν υπόψη διάφοροί παράμετροι, η επικοινωνία έγινε μέσω json, το API του Pylon προγραμματίστηκε να ελέγχει εάν το ΑΦΜ του πελάτη υπάρχει στην εμπορική εφαρμογή ώστε να του αντιστοιχήσει την παραγγελία, διαφορετικά τον ανοίγει ως νέο. Ο υπάλληλος με την σειρά του ελέγχει τις παραγγελίες, τις μετασχηματίζει αυτόματα σε Τιμολόγιο και το αποστέλλει μέσα από το Pylon με email στον παραλήπτη.

στην εξυπηρέτηση των πελατών, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα τον παρεχόμενων υπηρεσιών.

{
  "cookie": "",
  "apicode": "",
  "entitycode": "",
  "packagenumber": 1,
  "packagesize": 50,
  "data": "{\"CstmEmail\":\"Customer email\", \"CstmTIN\":\"Customer VATid\",\"_CstmID\":\"00025\",\"CstmName\":\"Customer Name\",\"SeriesCode\":\"ΠΑΡ\",\"DocNumber\":\"124\",\"CsbrName\":\"Έδρα\",\"TrBrStrtName\":\"\",\"TrBrStreetNumber\":\"Customer Street\",\"TrBrPostalCode\":\"54625\",\"TrBrCityName\":\"Θεσσαλονίκη\",\"TrBrPhone1\":\"Customer Phone 1\",\"TrBrPhone2\":\"Customer Phone 2\",\"PmmtName\":\"ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ\",\"Justification\":\"Η παραγγελία να είναι δώρο\",\"Remarks\":\"Σχόλια Παραστατικού\",\"Lines\":[{\"CenlItemCode\":\"ΥΠΗΡ-00000003\",\"CenlPrice\":15.34,\"CenlAMeasurementQty\":1.0},{\"CenlItemCode\":\"ΥΠΗΡ-00000004\",\"CenlPrice\":5.34,\"CenlAMeasurementQty\":1.0}]}"
}