Κατηγορίες
News

Νέο module Δυναμικοί Τιμοκατάλογοι στο Pylon

Πρόκειται για μια νέα προσθήκη στην υπάρχουσα λειτουργικότητα του module των Τιμοκαταλόγων με extra δυνατότητες συνδυασμού διαστάσεων και επιδράσεων τιμών.

Τα πλεονεκτήματα των δυναμικών τιμοκαταλόγων είναι ότι ενώ οι εκπτωτικές πολιτικές περιορίζουν την δυνατότητα συνδυασμένης εκπτωτικής πολιτικής ανά κατηγορία είδους και πελάτη, στους δυναμικούς τιμοκαταλόγους μπορείτε να επιλέξετε συνδυασμούς από πληθώρα οντοτήτων. Μπορεί να γίνει συνδυασμός ομάδων και προτεραιοτήτων για σενάρια που απαιτείται ορισμός περισσότερων της μιας έκπτωσης. Οι δυναμικοί τιμοκατάλογοι έκπτωσης μπορούν να οριστούν και ως εκπτωτική πολιτική.