Κατηγορίες
News

Νέο module Segmentation στο Pylon CRM!

Ένα νέο υποσύστημα – module ήρθε να προστεθεί στο Pylon, το πρωτοποριακό υποσύστημα τμηματοποίησης επαφών, παρέχει στον χρήστη μέσα από ένα ιδιαίτερο φιλικό περιβάλλον, την δυνατότητα να κάνει δυναμικά ερωτήματα στην βάση δεδομένων, βασισμένα σε Γεωγραφικά και Δημογραφικά κριτήρια, στην Καταναλωτική συμπεριφορά, στις αποκρίσεις Marketing καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δεδομένων, με σκοπό την δημιουργία Λίστας επαφών για σχεδιασμό επιτυχημένων επικοινωνιών Marketing.

  • Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών ερωτημάτων αναζήτησης επαφών από χρήστες της εμπορικής διεύθυνσης της επιχείρησης σας.
  • Περιβάλλον εργασίας φιλικό προς τον χρήστη, επιλέγοντας από πλήθος διαθέσιμων πηγών πληροφορίας δημιουργεί ερωτήματα για να αναζητά επαφές.
  • Σκοπός του εργαλείου είναι η δημιουργία στατικών ή δυναμικών λιστών επαφής ώστε να χρησιμοποιούνται σε Marketing Campaigns.